top of page
Familiesysteem

Het Familiesysteem 

Wij zijn onderdeel van ons familiesysteem.

Een systeem is een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en een geïntegreerd geheel vormen.

 

We zijn onderdeel van veel systemen – denk aan jouw familie, werk organisatie, sportvereniging, vriendenkring. Het familiesysteem is een heel belangrijk systeem waar we onderdeel van zijn en het vormt ons bewust en onbewust. Het bevat veel positieve elementen, maar ook alles wat nog onverwerkt, verdrongen of onderdrukt is, niet alleen in ons leven, maar ook van een aantal generaties terug.

 

Door het opstellen van jouw familiesysteem worden deze elementen bewust en kunnen ze hun eigen plek krijgen. Nieuwe gezonde verhoudingen worden mogelijk.

Original logo of Utrecht Familieopstellingen
Hoe werkt een opstelling?

Hoe werkt een opstelling?

Om de onderliggende patronen van het familiesysteem bewust te laten worden werken we op twee manieren:

  1. Met representanten in een groep, of

  2. Individueel.

Beide methodes hebben dezelfde kracht.

In een groep worden representanten gevraagd om voor jou en verschillende familieleden, die relevant blijken voor je vraagstuk, te gaan staan. In een individuele sessie gebruiken we vloerankers, stoelen of poppetjes in plaats van representanten.

Verduidelijken van familiedynamiek

De representanten nemen de onbewuste verbindingen (verstrikkingen) waar en delen hun waarnemingen in de groep. Op deze manier wordt de onbewuste dynamiek in het systeem zichtbaar. 

Helende interventies

Met deze informatie van de representanten worden bepaalde helende bewegingen en oplossende zinnen mogelijk waardoor een meer harmonische familieopstelling ontstaat.

Integratie - durf te voelen

Het helende effect van een familieopstelling is afhankelijk van de mate waarin je het nieuwe beeld van het familiesysteem kan opnemen en integreren. De opgestelde vraag moet van belang zijn voor jou, en niet alleen maar vanuit nieuwsgierigheid komen. Het verwerken van het nieuwe beeld en inzichten gebeurt niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk. Jij moet bereid zijn om alles te voelen wat zich aandient, dus ook pijnlijke emoties.

A woman recovering from depression
bottom of page