top of page
familiedynamiek en relatieproblemen

Formuleren van jouw thema

Het thema voor jouw opstelling is iets dat je echt raakt: 

- Waarom heb ik relatie problemen? 

- Waarom voel ik me zwaarmoedig of angstig? 

- Het gaat niet goed op mijn werk.

 

Jij bent oprecht betrokken bij jouw thema. In dat geval kan jij resultaten verwachten van de opstelling. Enkel nieuwsgierigheid is niet voldoende.

Het voorgesprek

In een kort voorgesprek met mij breng je jouw thema in en vertel je over de samenstelling van jouw familie en familie van herkomst. Er wordt specifiek gevraagd naar vroeg-gestorven kinderen, miskramen, abortussen, en traumatische gebeurtenissen bij jou en in de familie. Hierbij zijn de feiten van belang en niet karakterbeschrijvingen. Gebruik onze vragenlijst om jouw familiesysteem in kaart te brengen.

 

Als tijdens de opstelling blijkt dat bepaalde personen belangrijk zijn voor het ingebrachte thema, kan ik extra informatie over hun geschiedenis vragen.

Opstellen van representanten

Je maakt samen met mij een keuze welke familieleden op te stellen. Jij kiest representanten uit de groep voor jezelf en de familieleden.

De representanten worden door jou op een aandachtige manier door de ruimte geleid en gepositioneerd. Doe dat intuïtief op het moment van het opstellen zelf. Je hoeft niet rationeel te weten waarom je iemand op een bepaalde positie plaatst.

Familiedynamiek en interventies

De representanten stemmen zich af op hun gevoel en als ze ondervraagd worden, vertellen ze wat ze ervaren, hoe ze zich voelen en delen hun waarnemingen. De begeleider werkt met ophelderende en oplossende zinnen in afstemming met de representanten. Als de zinnen resoneren dan volgt opluchting en ontspanning bij de representanten. De systemische orde wordt hersteld, en de begeleider kan de representanten vragen zich te verplaatsen in de ruimte.

Er wordt gewerkt met oplossende zinnen die misschien ouderwets klinken. Er wordt bewust voor gekozen vanwege de kracht van deze uitspraken.

Integratie - je neemt je plek in de opstelling

Op het einde van de opstelling neem jij de plaats in van jouw representant, en je spreekt de laatste paar oplossende zinnen uit. Op deze manier integreer je het nieuwe beeld van het familiesysteem die ontstaan is in de opstelling.

Original logo Familie opstelling Utrecht
A Supportive Hug
Hoe werkt een opstelling?
bottom of page